www.crusadershop.com

Jméno:  
Heslo:  
registrace
košík

Obchodní podmínky


Poštovné a balné

Poštovné a balné činí 110,– Kč u objednávek v hodnotě do 5000,– Kč.

U objednávek nad 5000,– Kč poštovné a balné hradí naše firma!

(tato nabídka platí pouze v případě, že kupující neodstoupí od kupní smlouvy – viz. Vrácení zboží) Expresní odeslání Obchodním balíkem České pošty – příplatek 50,–kč

Toto platí pouze pro odesílání do ČR! Pro ostatní země platí jiné ceny, viz níže.


Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení, respektive úhrady. Vyřízením objednávky se myslí předání zboží přepravním společnostem. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

Čas a způsob doručení


 • zboží je odesíláno každý den Českou poštou
 • objednávky které přijdou v pátek budou odeslány nejdříve v pondělí

Nebezpečné škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

U výrobku Thor Steinar přebíráme profesionální fotografie od výrobce (zboží tedy nefotíme sami). U něj se fotí prototypy věcí předtím, než jdou do výroby. Někdy se stavá, že se ve výrobě přijde na obtížnost nebo nákladnost nějaké vychytávky. Proto se finální výrobek trochu pozmění.

Odesílání zboží na Slovensko

Objednávku ze zahraničí přijmeme pouze po jejím telefonickém nebo písemném potvrzení.

 1. Poštovné a balné do zahraničí činí 200,– Kč. Při objednávkách nad 7.000,– Kč poštovné a balné neúčtujeme.
 2. Platba musí být provedena předem na náš účet (celá částka – poštovné plus cena zboží). Dobírka není možná. Všechny bankovní poplatky hradí zákazník!
 3. Okamžitě po obdržení peněz odesíláme zboží přepravní firmou. Obvyklá doba od podání příkazu k převodu do obdržení zásilky je cca 10 dní.
 4. Reklamační řád se řídí pravidly pro prodej v ČR.

Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrácené zboží zasílejte na adresu: Dana Bednářová, Blatouchova 1085/5B, Brno, 61800

Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět (v zákonné lhůtě) odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné, balné, poplatek za vrácení peněz poštovní poukázkou, apod. dle platného cení ku České Pošty) a to v případě, že byly placeny prodávajícím. Jde tedy o skutečné náklady na expedici a nelze je považovat za jakýsi neurčený stornopoplatek. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vložte prosím ke zboží paragon a dopis s důvodem proč tak činíte a zda chcete vyměnit velikost, jiné zboží nebo vrátit peníze. Pro rychlejší vyřízení reklamace prosím pošlete i kopii objednávky kterou jste obdrželi na emailovou adresu (případně stačí datum objednávky a jméno na které byla uskutečněna). Dodavatel se zavazuje vaší reklamaci vyřešit v co nejkratší možné době.

Reklamace


 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Záruční doba na veškeré námi nabízené zboží je dle zákona  24 měsíců.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží v čistém stavu (vyprané, vyčištěné). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Své dotazy na stav reklamací prosím směřujte na tel: 608 303 788(h­ovorné dle platných tarifů Vašeho operátora).

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Veškeré slevy a akce (pokud není uvedeno jinak) platí do vyprodání zásob.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího


 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Nákupní řád


Práva a povinnosti prodávajícího


 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Závěrečná ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10. 2010.
 2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

© 2010 2H C.S. s.r.o. www.faktury.cz